Belgium

BELGIË Koninkrijk Kingdom of BELGIUM
     
Bevolking Population 10.400.000
Hoofdstad Capital City  
BRUSSEL BRUSSELS 1.750.000
     
ECONOMISCHE GEGEVENS ECONOMIC DATA  
BBP GDP 325 billon $
   Landbouw    Agriculture 1%
   Industrie    Industry 24%
   Diensten    Services 75%
BBP (per capita) GDP (per citizen???) 31.400 $
BBP Echt groeicijfer GDP Real Growth rate 1,5%
Investering Investment 19,9%
Beroepsbevolking Labor force 4.770.000
   Landbouw    Agriculture 1,3%
   Industrie    Industry 24,5%
   Diensten    Services 74,2%
Werkloosheidscijfer Unemployment rate 12%
Openbare schuld (van BBP) Public debt (of GDP) 94,3%
??? (van BBP) R & D (of GDP) 1,93%
     
KAMER BELGISCH VAN DE UITVINDERS BELGIAN CHAMBER OF INVENTORS  

Chée de Dieleghem 80

BE-1090 Brussel Bruxelles

Tel. : (+) 32 2 732 76 00;Fax: (+) 32 2 732 69 60

www.cbi-belgium.com

absl.cbi@chello.be

Voorzitter President  
Secretaris Secretary  
     
De Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom Belgian Intellectual Property Office  

North Gate III
Koning Albert II - laan 16
BE-1000 BRUSSEL

Tel.: (+) 32 2 277 52 88; Fax.: (+) 32 2 277 52 62

www.mineco.fgov.be

piie_dir@mineco.fgov.be

Onze reden kan bewijzen wat het zal: onze reden is slechts een zwakke straal die van Aard heeft uitgegeven. Our reason may prove what it will: our reason is only a feeble ray that has issued from Nature.  
to overview