Croatia

Republika HRVATSKA Republic of CROATIA  
     
Stanovništvo Population 4.500.000
Glavni grad Capital City  
ZAGREB   780.000
     
EKONOMSKI POKAZATELJI ECONOMIC DATA  
BDP GDP 55,76 billion $
   Poljoprivreda    Agriculture 7%
   Industrija    Industry 30,8%
   Usluge    Services 62,2%
BDP (Po stanovniku) GDP (per capita) 11.600 $
BDP Realni porast GDP Real Growth rate 4%
Investicije (od BDP) Investment (of GDP) 28,6%
Zaposlenost Labor force 1.710.000
   Poljoprivreda    Agriculture 2,7%
   Industrija   Industry 32,8%
   Usluge    Services 64,5%
Indeks nezaposlenosti Unemployment rate 18%
Javni dug (od BDP) Public debt (of GDP) 49,7%
??? (od BDP) R & D (of GDP) 1,12%
     
UDRUGA INOVATORA HRVATSKE INVENTORS ASSOCIATION OF CROATIA

Dalmatinska 12

HR-10000 ZAGREB

Tel.: (+) 385 1 48 86 540; Tel. / Fax.: (+) 385 1 48 86 549

uih@inovatorstvo.com

www.inovatorstvo.com

Predsjednik President Dr. sc. Stanislav Čajavec
Tajnik Secretary Vojislav Raušević
Zamjenik tajnika Secretary Deputy Pavao Havliček
     
Državni zavod za intelektualno vlasništvo State Intellectual Property Office

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 ZAGREB

Tel.: (385 1) 61 06 436; Fax: (385 1) 61 12 017

www.dziv.hr

ipo.croatia@patent.htnet.hr

Mislim da ne postoji uzbudjenje koje tako može prodrijeti kroz čovjekovo srce kakvo je ono koje osjeti izumitelj kad vidi neku kreaciju iz mozga kako odlijeće ka uspjehu... Takvi osjećaji čine da čovjek zaboravi hranu, san, prijatelje, ljubav, sve. I do not think there is any thrill that can go through the human heart like that felt by the inventor as he sees some creation of the brain unfolding to success... Such emotions make a man forget food, sleep, friends, love, everything.
Nikola Tesla, 1857-1943; izumitelj Nikola Tesla, 1857-1943; inventor  
to overview