Czech Republic

Česká Republika Czech Republic  
     
Obyvatelstvo Population 10.250.000
Hlavní město Capital City  
PRAHA PRAGUE 1.380.000
     
HOSPODÁŘSKY DATA ECONOMIC DATA  
BDP GDP 199,4 billion $
   Zemědělstvi    Agriculture 3,4%
   Průmysl    Industry 39,3%
   Služby    Services 57,3%
BDP (Na osobu) GDP (per capita) 19.500 $
BDP Reálný nárůst míra GDP Real Growth rate 6%
Investica (pokud BDP) Investment (of GDP) 29%
Dělnictvo dohnat Labor force 5.270.000
   Zemědělstvi    Agriculture

4%

   Průmysl   Industry 38%
   Služby   Services 58%
Nezaměstnanost Unemployment rate 8,9%
Obec dluh (pokud BDP) Public debt (of GDP) 25,9%
??? (pokud BDP) R & D (of GDP)

1,28%

     
ČESKÝ SVAZ VYNÁLEZCŮ A ZLEPŠOVATELŮ CZECH UNION OF INVENTORS & RATIONALIZERS

Novotného lávka 5

CZ-11668 PRAHA 1

Tel. / Fax: (+) 420 420 222 325 948; Fax: (+) 420 222 222 155

czvz@csvz.cz

www.csvz.cz

Prezident President Ing. Václav Míšek
Tajemník Secretary Jaroslava Jílková
     
ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY ASSOCIATION OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP OF CZECH REPUBLIC

Novotného lávka 5
CZ-11668 PRAHA 1
Tel.: (+) 420 221 082 275; Fax: (+) 420 221 082 276

svejda@aipcr.cz

www.aipcr.cz

Prezident

President Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc.
Generální sekretář Secretary General Ing. Pavel Švejda, CSc.
Úřad Průmyslového Vlastnictví Industrial Property Office

Antonína Čermáka 2a
CZ-16068 PRAHA 6 – Bubeneč

Tel.: (+) 420 2 20 383 111

Fax: (+) 420 2 243 24 718

www.upv.cz

posta@upc.cz

Pěstovat vědu je nesmírně vzrušující a zábavné. Člověk se cítí nesmírně svobodný. Following science is extremely exciting and enjoyable.
A man feels fabulously free.
Otto Wichterle, 1913-1998; Chemik, vynálezce kontaktních čoček Otto Wichterle, 1913-1998; Chemist, inventor of contact lens
to overview