Poland

Rzeczpospolita Polska (POLSKA) Republic of POLAND  
     
Liczba ludności Population 38.540.000
Stolica Capital City  
WARSZAWA WARSAW 2.200.000
     
DANE GOSPODARCZE ECONOMIC DATA  
PKB GDP 514 billion $
   Rolnictwo    Agriculture 5%
   Przemysł    Industry 31,1%
   Usługi    Services 63,9%
PKB (Per capita) GDP (per capita) 13.300 $
PKB Stopa realnego wzrostu GDP Real Growth rate 3,2%
Inwestycje Investment (of GDP) 18,2%
Ludność aktywna zawodowo Labor force 17.100.000
   Rolnictwo    Agriculture 16,1%
   Przemysł    Industry 29%
   Usługi    Services 54,9%
Stopa bezrobocia Unemployment rate 18,2%
Państwowy dług publiczny Public debt (of GDP) 47,7%
???? (PKB) R & D (of GDP) 0,58%
     
STOWARZYSZENIE POLSKICH WYNALAZCÓW I RACJONALIZATORÓW ASSOCIATION OF POLISH INVENTORS AND RATIONALIZERS

Ul. Rydygiera 8, bud. 20B

PL-01-793 WARSZAWA

Tel./Fax: (+) 48 22 633 84 82

www.spwir.org.pl; e-mail: spwir@spwir.org.pl

Prezes President Władysław Kółeczko
Sekretarz Generalny Secretary General Dr. Jerzy Polaczek
     
POLSKI ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ WYNALAZCÓW I RACJONALIZATORÓW POLISH UNION OF ASSOCIATIONS OF INVENTORS AND RATIONALIZERS

Ul. Czackiego 3

PL-00-043 WARSZAWA

Tel.: (+) 48 22 827 26 10; Fax: (+) 48 22 826 74 61

www.orgmasz.waw.pl; e-mail: rwieczorkowski@pc.orgmasz.waw.pl

Prezes President Waclaw Kulpiński
Sekretarz Generalny Secretary General Ryszard Wieczorkowski
     
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Patent Office of the Republic of Poland

P.O. Box 203
Al. Niepodległości 188–192

PL-00-950 WARSZAWA

Tel.: (+) 48 22 825 80 01; Fax: (+) 48 22 825 14 43

www.uprp.pl

urzadpat@plearn.edu.pl

Naukowiec w swoim laboratorium nie jest wyłącznie technikiem: jest też dzieckiem zafascynowanym zjawiskami przyrody niczym bajką o wróżkach. A scientist in his laboratory is not only a technician: he is also a child placed before natural phenomena which impress him like a fairy tale.
Marie Sklodowska Curie, 1867-1934; Chemik, fizyk, Nagroda Nobla 1903, 1911 Marie Sklodowska Curie, 1867-1934; Chemist, physicist, Nobel prize 1903, 1911
to overview