Slovakia

Slovenská Republika (SLOVENSKO) Slovak Republic (SLOVAKIA)  
     
----------- Population 5.440.000
----------- Capital City  
LISBOA LISBON 430.000
     
----------- ECONOMIC DATA  
----------- GDP 87,32 billion $
   -----------    Agriculture 3,5%
   -----------    Industry 29,4%
   -----------    Services 67,2%
----------- GDP (per capita) 16.100 $
----------- GDP Real Growth rate 5,5%
----------- Investment (of GDP) 26%
----------- Labor force 2.240.000
   -----------    Agriculture 5,8%
   -----------    Industry 38,3%
   -----------    Services 55,9%
----------- Unemployment rate 11,7%
----------- Public debt (of GDP) 36,9%
----------- R & D (of GDP) 0,53%
     
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností Association of Slovak Scientific and Technological Societies

Koceľova 15,

SK-815 94 BRATISLAVA
Tel. (+) 421 2 5020 7649; Fax: 421 2 5557 2991
www.zsvts.sk

zsvts@zsvts.sk

----------- President Doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.
----------- Secretary General JUDr. Jozef Ševec
     
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Industrial Property Office of the Slovak Republic

Ul. Jána Svermu 43
P.O. Box 7
SK-974 04 BANSKÁ BYSTRICA 4

Tel./ Fax: (+) 421 48 43 00

www.upv.sk

upv@indprop.gov.sk

--------------  
--------------  
to overview