Slovenia

Republika SLOVENIJA Republic of SLOVENIA  
     
Prebivalstvo Population 2.010.000
Glavno mesto Capital City  
LJUBLJANA   266.000
     
EKONOMSKI FAKTORJI ECONOMIC DATA  
BDP GDP 43,36 billion $
   Kmetijstvo    Agriculture 2,8%
   Industrija    Industry 36,9%
   Usluge    Services 60,3%
BDP (Po prebivalcu) GDP (per capita) 21.600 $
BDP Realna rast GDP Real Growth rate 3,9%
Investicije (od BDP) Investment (of GDP) 24,8%
Zaposlenost Labor force 920.000
   Kmetijstvo    Agriculture 6%
   Industrija    Industry 40%
   Usluge    Services 55%
Indeks nezaposlenosti Unemployment rate 10,1%
??? (od BDP) Public debt (of GDP) 28,5%
??? (od BDP) R & D (of GDP) 1,61%
     
AKTIVNI SLOVENSKI INOVATORJI ACTIVE SLOVENE INVENTORS

Šutna 40 A

Sl-1240 KAMNIK

Tel.: (+) 386 1 831 73 84; Fax : (+) 386 1 831 19 25

www.asigiz.eu; e-mil: inovatorji@gmail.com

Strokovni vodja Authority leader Marijan STELE
Tajnica Secretary Ana HAFNER
     
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino Slovenian Intellectual Property Office

Kotnikova 6
SI-1000 LJUBLJANA

Tel.: (+) 386 1 478 31 33; Fax: (+) 386 1 478 31 10

www.sipo.mzt.si; info@uil-sipo.si

Za doseganje temeljnega cilja – povečanje konkurenčnosti gospodarstva Evropske unije – je potrebno povečati vlaganja v razvoj in raziskave ter okrepiti procese regijskega in medregijskega povezovanja nosilcev razvoja, še posebej v novih državah članicah. To reach the main aim – reinforce the economic competitiveness of European Union – it should be more invest in development and research, as well as encourage the regional and interregional cooperation process between centers of development, especially in new members-countries.
Dr. Janez Potočnik, 1958; Evropski komisar za znanost in razvoj Dr. Janez Potočnik, born 1958; European Comissioner for Science & Research
to overview