Sweden

Konungariket SVERIGE Kingdom of SWEDEN  
     
Väkiluku Population 9.017.000
Pääkaupunki Capital City  
STOCKHOLM   1.850.000
     
TALOUDEN TUNNUSLUVUT ECONOMIC DATA  
BNP GDP 268 billion $
   Jordbruk    Agriculture 1,1%
   Industri    Industry 28,2%
   Service    Services 70,7%
BNP(per capita) GDP (per capita) 29.800 $
BNP Realtillväxt GDP Real Growth rate 2,7%
Investeringar (od BDP) Investment (of GDP) 17%
Arbetskraft Labor force 4.490.000
   Jordbruk    Agriculture 2%
   Industri    Industry 24%
   Service    Services 74%
Arbetslöshet Unemployment rate 5,8%
Statlig skuld (od BDP) Public debt (of GDP) 50,4%
??? (od BDP) R & D (of GDP) 3,74%
     
SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN SWEDISH INVENTORS' ASSOCIATION

Sandelsgatan 21

SE-115 34 STOCKHOLM
Tel: (+) 46 8 545 16 470; Fax: (+) 46 8 545 16 471
www.uppfinnareforeningen.se

suf@uppfinnareforeningen.se

Verkställande Direktör President Ms. Wanja Bellander
Föreningssekreterare Secretary Ms. Ann-Charlotte Lundgren
     
Patent- och registreringsverket Swedish Patent and Registration Office

Box 5055
SE-102 42 STOCKHOLM

Tel.: (+) 46 8 782 25 00; Fax: (+) 46 270 173 51

www.prv.se

prv.patent@prv.se

Om jag har tusen idéer och bara lyckas med en, så är jag nöjd. If I have a thousand ideas and only one turns out to be good, I am satisfied.
Alfred Nobel, 1833-1896; Kemist, ingenjör, armerings-distributör, uppfinnare av dynamit Alfred Nobel, 1833-1896; Chemist, engineer, armaments manufacturer, inventor of dynamite
to overview